Conflictbemiddeling

Met mijn ruime ervaring met arbeidsrecht en het werken in diverse besturen weet ik hoe conflicten soms kunnen oplopen. Soms is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, in een andere situatie is een bestuur of een Raad van Toezicht in een situatie met veel wantrouwen over en weer terecht gekomen. Ik kan vanuit mijn kennis van conflictbemiddeling en mijn ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties en bestuurswerk, samen met partijen werken aan een oplossing. Dat kan als interim-manager of -bestuurder, maar ook als begeleider van een proces waarbij we het conflict tot een voor alle partijen werkbare oplossing brengen.

DSC03851